Hoe werkt de betalingDe yogaHoos hanteert een kwartaalbetaling. In 2023 betaal je nu een vast bedrag: € 115- per 3 maanden. In dit bedrag is rekening gehouden met schoolvakanties.


De reguliere kwartaal betalingen moeten uiterlijk binnen zijn op:


- 1 januari

- 1 april

- 1 juli

- 1 oktober


Uiteraard blijft wel de mogelijkheid bestaan voor een eenmalige introductiekaart. Met een introductiekaart kun je nu een maand lang proberen voor € 45,00.


Een privé les kost € 50,00 en een losse les kost € 12,00 welke van tevoren dienen te worden betaald. Andere mogelijkheden kunnen eventueel in overleg.


Bij voorkeur betalen door over te maken op bankrek.nr: NL27 RABO 0150 9610 57 t.n.v. N.J. Hoos-Logeman met vermelding van je naam en lesdag.


Contant betalen mag natuurlijk ook.